درصورت ثبت سفارش، هزینه طراحی رایگان می باشد.

کارت ویزیت معمولی و برچسب

نام و سایزطرفابعاد (سانتیمتر)تیراژتحویلقیمت (تومان)
کارت ویزیت سلفون براقیکرو4/8*8/210003 الی 5 روز کاری340/000
کارت ویزیت سلفون براق فورییکرو4/8*8/210002 روز کاری390/000
کارت ویزیت سلفون براقدورو4/8*8/210005 الی 7 روز کاری450/000
کارت ویزیت سلفون براق فوریدورو4/8*8/210002 روز کاری500/000
کارت ویزیت سلفون براق دورگرد بزرگدورو6*910005 الی 7 روز کاری520/000
کارت ویزیت سلفون براق دورگرد بزرگ فوریدورو6*910002 روز کاری600/000
کارت ویزیت سلفون ماتیکرو4/8*8/210008 الی 9 روز کاری340/000
کارت ویزیت سلفون مات فورییکرو4/8*8/210002 روز کاری390/000
کارت ویزیت سلفون ماتدورو4/8*8/210005 الی 7 روز کاری450/000
کارت ویزیت سلفون مات فوریدورو4/8*8/210002 روز کاری500/000
کارت ویزیت سلفون مات دورگرد بزرگدورو6*910005 الی 7 روز کاری520/000
کارت ویزیت سلفون مات دورگرد بزرگ فوریدورو6*910002 روز کاری600/000
کارت ویزیت گلاسه بدون روکشیکرو4/8*8/210007 الی 9 روز کاری340/000
کارت ویزیت گلاسه بدون روکشدورو4/8*8/210007 الی 9 روز کاری450/000
کارت ویزیت کتانیکرو4/8*8/510004 الی 6 روز کاری450/000
کارت ویزیت کتاندورو4/8*8/510004 الی 6 روز کاری550/000
برچسب سایز ویزیتیکرو4/8*8/210004 الی 5 روز کاری450/000
برچسب سایز ویزیت فورییکرو4/8*8/510002 روز کاری500/000
برچسب سایز ویزیت سلفون براقیکرو4/8*8/510008 الی 10 روز کاری500/000
برچسب سایز ویزیت سلفون براق فورییکرو4/8*8/510003 الی 5 روز کاری600/000

کارت ویزیت فانتزی (لمینت و ...)

نام و سایزطرفابعاد (سانتیمتر)تیراژتحویلقیمت (تومان)
کارت ویزیت لمینت براقدورو6*910005 الی 6 روز کاری750/000
کارت ویزیت لمینت براق فوریدورو6*910002 روز کاری820/000
کارت ویزیت لمینت براق مربعیدورو6*610008 الی 9 روز کاری650/000
کارت ویزیت لمینت براق 500 عددیدورو6*95005 الی 7 روز کاری580/000
کارت ویزیت لمینت ماتدورو6*910007 الی 9 روز کاری1/100/000
کارت ویزیت لمینت مات مربعیدورو6*6100010 الی 12 روز کاری800/000
کارت ویزیت لمینت مات 500 عددیدورو6*95007 الی 9 روز کاری900/000
لمینت برجسته (استخوانی+یووی موضعی) بزرگدورو6*910008 الی 10 روز کاری820/000
لمینت برجسته (استخوانی+یووی موضعی) بزرگ فوریدورو6*910005 تا 8 روز کاری870/000
لمینت برجسته (استخوانی+یووی موضعی) مربعدورو6*610008 الی 10 روز کاری700/000
لمینت برجسته طلاکوب (استخوانی+یووی موضعی)دورو6*9100012 الی 15 روز کاری1/200/000
سلفون مخملییکرو4/8*8/5100010 الی 12 روز کاری600/000
سلفون مخملیدورو4/8*8/5100010 الی 12 روز کاری700/000
سلفون مخملی دورگرد بزرگدورو6*9100010 الی 12 روز کاری850/000
لمینت برجسته مخملی دورگرد بزرگدورو6*9100012 الی 15 روز کاری980/000
کتان لمینت دورگرد بزرگدورو6*9100015 الی 18 روز کاری780/000
پی وی سی برفکی نیمه شفاف بزرگیکرو6*95007 الی 9 روز کاری0